Οι δοκιμασίες κόπωσης εκτελούνται με λογισμικό και τάπητα τελευταίας τεχνολογίας της General Electric. O τάπητας T2100-ST2 που εγκαταστάθηκε στο ιατρείο μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Σηκώνει ασθενείς βάρους μέχρι και 227 κιλά.
Στο ιατρείο μας εκτελούμε δοκιμασίες κόπωσης για διάγνωση και παρακολούθηση στεφανιαίας νόσου αλλά και για διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου αρρυθμιών. Επιπλέον εφαρμόζουμε ειδικά τροποποιημένα πρωτόκολλα για δοκιμασία κόπωσης σε παιδιά.