Με το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με υπερηχογράφημα καρδιάς σε ασθενείς με διεγνωσμένη καρδιακή πάθηση αλλά, όταν υπάρχει ένδειξη, και σε υγιή άτομα, προκειμένου να αποκλείσουμε δομική καρδιοπάθεια. Εγκατεστημένο βρίσκεται το μηχάνημα υπερηχογραφίας VIVID Τ8 PRO της εταιρείας General Electric Medical Systems. Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογράφο καρδιάς που παρέχει τη δυνατότητα 2D, M-mode, color Doppler, Tissue Doppler Imaging, Auto EF.