Η εξέταση αυτή επιτρέπει την μετρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας (σε διαστήματα που ρυθμίζει ο γιατρός). Μας δίνει μια συνολική εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι μια εξέταση χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις για τη διάγνωση υπέρτασης και την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή, όπως για παράδειγμα νυχτερινή υπέρταση, οριακή υπέρταση, αρρύθμιστη υπέρταση παρά τη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης είναι χρήσιμη σε ειδικές καταστάσεις όπως υπέρταση στα αρχικά στάδια κύησης, συγκοπικά επεισόδια και άλλα. 

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το σύστημα Tonoport της General Electric με δύο μεγέθη περιχειρίδων για την ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με τη σωματική διάπλαση.