Υπηρεσίες Ιατρείου

Cardiorhythm Καρδιολογία, Αρρυθμίες-Ηλεκτροφυσιολογία. Είμαστε εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών και έχουμε μεγάλη εμπειρία στις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης, διαστρωμάτωσης κινδύνου και επεμβατικής θεραπείας με κατάλυση και με εμφυτεύσιμες συσκευές (βηματοδότες- απινιδωτές).

 

Αρρυθμίες/Ηλεκτροφυσιολογία (Electrophysiology)

  • Παρακολούθηση ασθενών με αρρυθμίες, αισθημα παλμών, ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία (ενήλικες και παιδιά, ηλικίες 0-100+)
  • Παρακολούθηση ατόμων με οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου θανάτου
  • Διάγνωση υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών, κολπικής μαρμαρυγής, κολπικής ταχυκαρδίας, κοιλιακών αρρυθμιών με εκτενή καταγραφή Holter εώς και 7 ημέρες, και καταγραφή 12 απαγωγών
  • Διάγνωση αρρυθμιών με εμφυτεύσιμο loop recorder
  • Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο
  • Διαστρωμάτωση κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Αντιμετώπιση αρρυθμιών με φαρμακευτική αγωγή
  • Αντιμετώπιση αρρυθμιών με ηλεκτρική ανάταξη
  • Αντιμετώπιση αρρυθμιών με κατάλυση (ablation)
  • Αντιμετώπιση αρρυθμιών σε παιδιατρικούς ασθενείς (με φαρμακευτική αγωγή, ηλεκτρική ανάταξη ή κατάλυση)
  • Αντιμετώπιση βραδυκαρδίας με εμφύτευση βηματοδότη
  • Πρόληψη αιφνιδίου θανάτου με εμφύτευση απινιδωτή
  • Διερεύνηση λιποθυμικού επεισοδίου
  • Διάγνωση γενετικών αρρυθμιών με φαρμακευτικές δοκιμασίες πρόκλησης
  • Συμβουλευτική γενετική και γενετικός έλεγχος για αρρυθμίες
  • Παρακολούθηση/ αντιμετώπιση αρρυθμιών σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Καρδιολογία

  • Προληπτικός έλεγχος
  • Προεγχειρητικός έλεγχος
  • Υπέρταση
  • Υπερλιπιδαιμία
  • Καρδιολογική παρακολούθηση εγκύων
  • Παρακολούθηση ασθενών με στεφανιαία νόσο
  • Παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
  • Παρακολούθηση ασθενών με μυοκαρδιοπάθειες και άλλες καρδιακές παθήσεις
  • Υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς
  • Τέστ κόπωσης
  • Holter ρυθμού έως και 7 ημέρες
  • 24ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης

Υπηρεσίες Ιατρείου

Μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιάς (triplex)

Με το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με υπερηχογράφημα καρδιάς σε ασθενείς με διεγνωσμένη καρδιακή πάθηση αλλά, όταν υπάρχει ένδειξη, και σε υγιή άτομα, προκειμένου να αποκλείσουμε δομική καρδιοπάθεια. Εγκατεστημένο βρίσκεται το μηχάνημα υπερηχογραφίας VIVID Τ8 PRO της εταιρείας General Electric Medical Systems. Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογράφο καρδιάς που παρέχει τη δυνατότητα 2D, M-mode, color Doppler, Tissue Doppler Imaging, Auto EF.

Δοκιμασία κόπωσης

 

Οι δοκιμασίες κόπωσης εκτελούνται με λογισμικό και τάπητα τελευταίας τεχνολογίας της General Electric. O τάπητας T2100-ST2 που εγκαταστάθηκε στο ιατρείο μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Σηκώνει ασθενείς βάρους μέχρι και 227 κιλά.
Στο ιατρείο μας εκτελούμε δοκιμασίες κόπωσης για διάγνωση και παρακολούθηση στεφανιαίας νόσου αλλά και για διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου αρρυθμιών. Επιπλέον εφαρμόζουμε ειδικά τροποποιημένα πρωτόκολλα για δοκιμασία κόπωσης σε παιδιά.

Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter)

Η περιπατητική καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter) είναι μια βασική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση των αρρυθμιών. Μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχή καταγραφή του ρυθμού και να εξετάσουμε τις μεταβολές του κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και του ύπνου. Η μικρής διάρκειας καταγραφή (24-48 ώρες) είναι αρκετή για τους περισσότερους ασθενείς. Όταν όμως προσπαθούμε να καταγράψουμε μια αρρυθμία που δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά εμφανίζεται για παράδειγμα 1-2 φορές την εβδομάδα τότε απαιτείται μεγάλης διάρκειας καταγραφή. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το πολύ διακριτικό και ελαφρύ καταγραφικό της GE με δυνατότητα καταγραφής μέχρι και 7 ημέρες. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο στην περίπτωση που θέλουμε να διερευνήσουμε αν ο ασθενείς έχει ασυμπτωματικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής (δηλαδή επεισόδια που δεν τα καταλαβαίνει). 

Επιπλέον έχουμε την άδεια χρήσης ειδικού λογισμικού ανάλυσης του διαστήματος QT για τη διάγνωση και παρακολούθηση ειδικών παθήσεων που σχετίζονται με επικίνδυνες αρρυθμίες.

Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού 12 απαγωγών (12lead Holter)

Το καταγραφικό αυτό μας δίνει περισσότερες πληροφορίες από το απλό Holter σχετικά με την προέλευση και την επικινδυνότητα ορισμένων αρρυθμιών. Λειτουργεί όπως και ένα απλό Holter δηλαδή καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό συνεχώς για 24 ώρες με τη διαφορά ότι η καταγραφή γίνεται όχι από 3 αλλά από 12 κανάλια, δηλαδή καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς από 12 διαφορετικές “γωνίες”. Με αυτό τον τρόπο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε την πηγή της αρρυθμίας και να την αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ασθενείς με έκτακτες κοιλιακές συστολές.

 

Περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης

 

Η εξέταση αυτή επιτρέπει την μετρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας (σε διαστήματα που ρυθμίζει ο γιατρός). Μας δίνει μια συνολική εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι μια εξέταση χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις για τη διάγνωση υπέρτασης και την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή, όπως για παράδειγμα νυχτερινή υπέρταση, οριακή υπέρταση, αρρύθμιστη υπέρταση παρά τη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης είναι χρήσιμη σε ειδικές καταστάσεις όπως υπέρταση στα αρχικά στάδια κύησης, συγκοπικά επεισόδια και άλλα. 

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το σύστημα Tonoport της General Electric με δύο μεγέθη περιχειρίδων για την ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με τη σωματική διάπλαση.