Δημοσιεύσεις σχετικές με την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και με εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων

Pacing /Cardiac resynchronisation therapy (CRT)- Βηματοδότηση/θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού Η συμβολή της τεχνητής καρδιακής βηματοδότησης στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάντζιαρη Λ. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη 2006 General...

Περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης

  Η εξέταση αυτή επιτρέπει την μετρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας (σε διαστήματα που ρυθμίζει ο γιατρός). Μας δίνει μια συνολική εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των...

Δρ Αγλαϊα-Αγγελική Λίλιαν Μάντζιαρη

Δρ Λίλιαν Μάντζιαρη MD MSc PhD H Δρ Λίλιαν Μάντζιαρη είναι ειδικός καρδιολόγος, διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των αρρυθμιών. Είναι πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία στην...