Μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιάς (triplex)

Με το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με υπερηχογράφημα καρδιάς σε ασθενείς με διεγνωσμένη καρδιακή πάθηση αλλά, όταν υπάρχει ένδειξη, και σε υγιή άτομα, προκειμένου να...

Δοκιμασία κόπωσης

  Οι δοκιμασίες κόπωσης εκτελούνται με λογισμικό και τάπητα τελευταίας τεχνολογίας της General Electric. O τάπητας T2100-ST2 που εγκαταστάθηκε στο ιατρείο μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Σηκώνει ασθενείς βάρους μέχρι και 227 κιλά. Στο ιατρείο μας εκτελούμε...

Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter)

Η περιπατητική καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter) είναι μια βασική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση των αρρυθμιών. Μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχή καταγραφή του ρυθμού και να εξετάσουμε τις μεταβολές του κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς...

Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού 12 απαγωγών (12lead Holter)

Το καταγραφικό αυτό μας δίνει περισσότερες πληροφορίες από το απλό Holter σχετικά με την προέλευση και την επικινδυνότητα ορισμένων αρρυθμιών. Λειτουργεί όπως και ένα απλό Holter δηλαδή καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό συνεχώς για 24 ώρες με τη διαφορά ότι η καταγραφή...

Περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης

  Η εξέταση αυτή επιτρέπει την μετρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας (σε διαστήματα που ρυθμίζει ο γιατρός). Μας δίνει μια συνολική εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των...