Η περιπατητική καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter) είναι μια βασική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση των αρρυθμιών. Μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχή καταγραφή του ρυθμού και να εξετάσουμε τις μεταβολές του κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και του ύπνου. Η μικρής διάρκειας καταγραφή (24-48 ώρες) είναι αρκετή για τους περισσότερους ασθενείς. Όταν όμως προσπαθούμε να καταγράψουμε μια αρρυθμία που δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά εμφανίζεται για παράδειγμα 1-2 φορές την εβδομάδα τότε απαιτείται μεγάλης διάρκειας καταγραφή. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το πολύ διακριτικό και ελαφρύ καταγραφικό της GE με δυνατότητα καταγραφής μέχρι και 7 ημέρες. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο στην περίπτωση που θέλουμε να διερευνήσουμε αν ο ασθενείς έχει ασυμπτωματικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής (δηλαδή επεισόδια που δεν τα καταλαβαίνει). 

Επιπλέον έχουμε την άδεια χρήσης ειδικού λογισμικού ανάλυσης του διαστήματος QT για τη διάγνωση και παρακολούθηση ειδικών παθήσεων που σχετίζονται με επικίνδυνες αρρυθμίες.