Δημοσιεύσεις σχετικές με την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και με εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων

Pacing /Cardiac resynchronisation therapy (CRT)- Βηματοδότηση/θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού Η συμβολή της τεχνητής καρδιακής βηματοδότησης στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάντζιαρη Λ. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη 2006 General...