Δοκιμασία κόπωσης

  Οι δοκιμασίες κόπωσης εκτελούνται με λογισμικό και τάπητα τελευταίας τεχνολογίας της General Electric. O τάπητας T2100-ST2 που εγκαταστάθηκε στο ιατρείο μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Σηκώνει ασθενείς βάρους μέχρι και 227 κιλά. Στο ιατρείο μας εκτελούμε...