Μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιάς (triplex)

Με το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με υπερηχογράφημα καρδιάς σε ασθενείς με διεγνωσμένη καρδιακή πάθηση αλλά, όταν υπάρχει ένδειξη, και σε υγιή άτομα, προκειμένου να...