Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter)

Η περιπατητική καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter) είναι μια βασική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση των αρρυθμιών. Μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχή καταγραφή του ρυθμού και να εξετάσουμε τις μεταβολές του κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς...

Περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού 12 απαγωγών (12lead Holter)

Το καταγραφικό αυτό μας δίνει περισσότερες πληροφορίες από το απλό Holter σχετικά με την προέλευση και την επικινδυνότητα ορισμένων αρρυθμιών. Λειτουργεί όπως και ένα απλό Holter δηλαδή καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό συνεχώς για 24 ώρες με τη διαφορά ότι η καταγραφή...