Περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης

  Η εξέταση αυτή επιτρέπει την μετρηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας (σε διαστήματα που ρυθμίζει ο γιατρός). Μας δίνει μια συνολική εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των...