Δρ Ανδριανός Κοντογεώργης

O Δρ Κοντογεώργης είναι ειδικός καρδιολόγος, ηλεκτροφυσιολόγος και παιδοαρρυθμιολόγος. Έχει ειδικευθεί στην Καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία εξ’ολοκλήρου σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Λονδίνου και είναι πιστοποιημένος από την Ευρωπαική Καρδιολογική Εταιρία-EHRA...

Δρ Λίλιαν Μάντζιαρη

H Δρ Λίλιαν Μάντζιαρη είναι ειδικός καρδιολόγος και ηλεκτροφυσιολόγος με 6ετή εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών. Είναι πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία στην επεμβατική αντιμετώπιση των αρρυθμιών με κατάλυση (ablation) και στην εμφύτευση...

Δημοσιεύσεις σχετικές με την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και με εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων

Pacing /Cardiac resynchronisation therapy (CRT)- Βηματοδότηση/θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού Η συμβολή της τεχνητής καρδιακής βηματοδότησης στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάντζιαρη Λ. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη 2006 General...